Tag: turkishpost

Tenerife Oluumu

Tenerife oldu?unu en çok ziyaret edilen Kanarya Adas?, Teide ortas?nda tünemi? 3717 m ?spanya en yüksek da?? ile. Asl?nda, o asl?nda bir da? de?il ama bir volkan ve bu yanarda? Tenerife ortaya ç?kmas? için öncelikle sorumlu. Jeanette Winterson usually is spot on. Tenerife ortaya ç?kmas?, milyonlarca y?l önce hakk?nda 7-12 ba?lad?. ?imdi Teidemassiv Merkezi, Anagagebirge…

Read the full article